• banner

Oferta

Przy zakupie powyżej 200 pln – wysyłka gratis!

W sprzedaży:

 • bawełniane długi rękaw
 • bawełniane krótki rękaw
 • frotte

 • rozpinane na zamek z kapturem
 • przez głowę
 • moro

 • całoroczne
 • lato
 • moro
 • polarowe

 • moro
 • bawełniane

DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAWCY, BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE PRODUCENTEM OFEROWANYCH PRZEDMIOTÓW

PPHU \”PIKOLO\” Norbert Sokoliński, ul. Kościelna 729, 43-378 Rybarzowice NIP 937-162-63-36

Działalność zarejestrowana w Urzędzie Gminy Buczkowice dnia 22.03.1999, w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1397

Adres wykonywania działalności : 43-378 Rybarzowice ul. Kościelna 729

Powyższy adres jest jednocześnie adresem kontaktowym. Pod ten adres należy także dokonywać zwrotów towaru.

DANE KONTAKTOWE:

Zamówienia można składać telefonicznie lub mailowo:

E-mail: pikolo.allegro@op.pl
Numery telefonów :

33 817 67 94;
603 691 935;
601 227 313

 

PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI, REKLAMACJI, PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I.T.P.

PROCEDURA REKLAMACYJNA
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego towaru pod adresem mailowym : pikolo.allegro@op.pl, lub w formie papierowej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię i nazwisko , adres, adres e-mail Kupującego,
-datę zakupu
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego
-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia , przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail, bądź na prośbę  Kupującego na adres poczty tradycyjnej.
5. Kupujący odsyła towar na swój koszt ( za pośrednictwem poczty polskiej) , jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie , Sprzedawca zwraca koszty odesłania towaru.
6. Reklamacja dotycząca wymiarów ubrań może dotyczyć tylko nowych , nie używanych ( nie pranych) ubrań, chyba że podczas prania skurczyły się więcej niż to zostało zaznaczone w opisie przedmiotu.
7. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Kupującego , Sprzedający zobowiązuje się do przesłania na swój koszt przedmiotu wolnego od wad.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (WROTU TOWARU)
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności ( koszt przesyłki zwracany jest według najniższej opcji dostępnej na aukcji dla  danego przedmiotu) do 14 dni od otrzymania towaru wraz z wymaganymi dokumentami.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres mailowy: pikolo.allegro@op.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy przesłać na adres Sprzedającego  podany powyżej.

Dodatkowo należy wypełnić protokół zwrotu towaru, do którego należy dołączyć paragon fiskalny i przesłać wraz z towarem ( protokół dostarcza Sprzedawca drogą mailową po otrzymaniu przez Kupującego informacji o chęci do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy).

Zwracane przedmioty muszą posiadać metki i nie mogą nosić śladów używania.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[ adres sprzedającego]
Ja[ imię i nazwisko Kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy [nazwy kupionych przedmiotów],
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data],
Imię i nazwisko [ imię i nazwisko Kupującego],
Adres [ adres Kupującego],
Data [ data odstąpienia od umowy],
podpis: [ tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej].

KOSZT ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIU OD UMOWY
1.W przypadku odstąpienia od Umowy (zwrotu towaru) Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

OŚWIADCZAM, IŻ ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO DOSTARCZENIA OFEROWANYCH PRZEZ MNIE PRZEDMIOTÓW BEZ WAD.

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE 

Sprzedający, będący jednocześnie producentem oferowanych przedmiotów udziela 24 miesięczne gwarancji na swoje wyroby.

Gwarancja nie obejmuje:
- mechanicznych uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania odzieży ( np. dziury i przetarcia na kolanach, oberwane kieszenie),
- odbarwień  i kurczliwości (większa od tej możliwej zaznaczone w opisie przedmiotu na aukcji) powstałe w wyniku nieprawidłowego prania odzieży ( np. w temperaturze wyższej niż zalecana na metce).

Kupujący odsyła towar na swój koszt (za pośrednictwem poczty polskiej) na adres sprzedającego (podany powyżej). Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Kupującego, sprzedający zobowiązuje się pokryć koszty odesłania towaru i odeśle na swój koszt przedmiot wolny od wad lub nowy, jeśli wada jest niemożliwa do usunięcia.

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
Sprzedający poinformuje Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową.

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘP DO TYCH PROCEDUR
Kupujący będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bielsku- Białej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania  sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.gov.pl, w zakładce : \”Rozstrzyganie sporów konsumenckich\”.